03- មង្គលសុវណ្ណ FM105.5 ខេត្តព្រះសីហនុ


 • ទាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
  ប្រធានស្ថានីយៈ លោក ឌិន ឆៃឡុង
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) 12 402 768 | +(855) 81 562 552
 • លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទទួលប្រិយមិត្តក្នុងកម្មវិធី៖
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) 93 555 105 |​​ +(855) 88 865 83 93

 •  
  © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ វិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ. Designed

    Head Office បណ្តាញជជែក

   ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

  Add: Tavean Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province.
  H/P: +(855) 17 666 168 | +(855) 70 500 168
  E-mail: radio_ms@yahoo.com