03- មង្គលសុវណ្ណ FM101.70 ខេត្តពោធិ៍សាត់

MKS Siem Reap FM105.5MHz
Volume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Play/PauseSPACE
Increase Volume
Decrease Volume
Seek Forward
Seek Backward
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Seek %0-9
Live
00:00
00:00
00:00
 


 • ទាក់ទងព័ត៌មាន និង ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
  ប្រធានស្ថានីយៈ លោក សន ស៊ីន
  ទូរស័ព្ទលេខៈ 099​ 394 049 | 096 993 85 07
 • លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទទួលប្រិយមិត្តក្នុងកម្មវិធី៖
  ទូរស័ព្ទលេខៈ 070 620 622 |​​ 077 616 373
 •  
  © 2021 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ វិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ. Designed

    Head Office បណ្តាញជជែក

   ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

  Add: Tavean Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province.
  H/P: +(855) 92 577 577 | +(855) 96 5577 577
  E-mail: hengsovannfm@gamil.com